کنشگری بیگانگان در ساخت نظام آموزشی ایران – قسمت دوم

بیگانگان، فعالیت آموزشی خود در ایران را با تاسیس مدارس میسیونی آغاز کردند. میسیون‌ها نیروهای اعزامی از سوی کلیساها بودند که برای ترویج آیین و مذهب مسیحی به سایر مناطق سفر می‌کردند. علی قربانی

کنشگری بیگانگان در ساخت نظام آموزشی ایران – قسمت دوم

علی قربانی

در یاداشت قبلی، به بخش اول از کنشگران ساخت نظام آموزشی ایران پرداختیم. در این یادداشت، به قسمت دوم این بحث می پردازیم. بیگانگان، فعالیت آموزشی خود در ایران را با تاسیس مدارس میسیونی آغاز کردند.

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید