روزسوم نمایشگاه مسئله‌ محور سازمان اقتصادی کوثر

روز سوم نمایشگاه مسئله‌ محور سازمان اقتصادی کوثر با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان پنجشنبه 4 اسفند ماه ۱۴۰۱، با حضور ناصر فخاری مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر و هیات های خارجی در نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

روزسوم نمایشگاه مسئله‌ محور سازمان اقتصادی کوثر

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید